Vip Thần khúc CCTalk
Xem thêm »

Thư viện

Cấp :
Guild: Chưa có
Server:
Lực chiến:

Danh hiệu

Bá chủ

Sức mạnh:
Hộ giáp:
Trí lực:
Thể chất:
Thống soái:
Vật công:
Vật phòng:
Ma công:
Ma phòng:
Bạo kích:
Chống đỡ:
Sinh lực:
Dẫn binh:
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X