Bạn có thích nội dung này ?

Giảm giá cửa hàng

GIẢM GIÁ CỬA HÀNG

Nhiều vật phẩm quan trọng trong cửa hàng sẽ được giảm giá với giá cực rẻ. Cơ hội để các hiệp sỹ lên lực chiến thật cao trong tuần này.

Thời gian: Từ 20.5 đến hết 26.5.2015

Nội dung: Giảm giá bán tại cửa hàng với nhiều món hấp dẫn

1. Bộ vật phẩm giảm giá từ 23.5 - 26.5.2015

TênHình ảnhGiáCông dụng
Thuốc Thần cấp 5 *1 - 60 Xu Mở nhận Thuốc Trí Lực Cấp 5 *1, Thuốc Sức Mạnh Cấp 5 *1, Thuốc Hộ Giáp Cấp 5 *1, Thuốc Thể Chất Cấp 5 *1, Thuốc Thống Lĩnh cấp 5 *1
Thảo Phạt Lệnh *1 Game chiến thuật 35 Xu Tăng lợi ích phó bản
Túi Cường Hóa
Anh Linh *1
Thần Khúc 60 Xu Nhận 3 Ma Pháp Quang
& 3 Ma Pháp Dẫn
Rương Thời Trang
Hoài Cựu *1
Thần Khúc - webgame nhập vai chiến thuật 39 Xu Mở ra nhận vô số vật phẩm

2. Bộ vật phẩm giảm giá từ 20.5 - 26.5.2015

TênHình ảnhĐơn vịGhi chú
Rương Rực Lửa *1 Game chiến thuật 39 Xu Mở ra nhận nhiều vật phẩm
Có cơ hội nhận bộ Rực Lửa 
Có thể nhận Thần Khúc 1 Vũ Khí Rực Lửa
(Khóa)
Có thể nhận Thần Khúc 1 Mũ Rực Lửa
(Khóa)
Có thể nhận Thần Khúc 1 Áo Rực Lửa
(Khóa)
Có thể nhận Thần Khúc 1 Cánh Rực Lửa
(Khóa)
Vật phẩmHình ảnhGiáCông dụng
Rương Rực Lửa *1 Game chiến thuật 39 Xu Mở ra nhận nhiều vật phẩm
Có cơ hội nhận bộ Rực Lửa 
Ngưng Thần Châu *10 Game chiến thuật 60 Xu Cường hóa Anh Linh
Túi Vàng *50 Thần Khúc 1.200 Xu Tiền tệ Game
Túi Vàng *1 Thần Khúc 30 Xu Tiền tệ Game
Móng Thần Thú *10 100 Xu Luyện hóa thú cưỡi
Móng Thần Thú *100 600 Xu Luyện hóa thú cưỡi
Túi Đá Vận Mệnh
nhỏ *20
180 Xu Mở nhận 50 Đá
Tăng cấp Thủ Hộ Vận Mệnh
Túi Đá Vận Mệnh
lớn *50
400 Xu Mở nhận 50 Đá
Tăng cấp Thủ Hộ Vận Mệnh
Túi Thắng Lợi *1 75 Xu Đá Vật Công Lv2 *5
Rương Đá Quý Lv1~5 *3
Túi Hòa Bình *1 75 Xu Đá Ma Công Lv2 *5
Rương Đá Quý Lv1~5 x3
Túi Thịnh Vượng *1 280 Xu Đá Sinh Lực Lv2 *20
Rương Đá Quý Lv1~5 *20

2. Bộ vật phẩm giảm giá từ 18.5 - 21.5.2015

Vật phẩmHình ảnhGiáCông dụng
Túi Bùa Vật Công - 88 Xu Nhận Bùa Vật Công x1, Bùa Sinh Lực x1, Bùa Bạo Kích x1, Bùa Dẫn Binh x1, Bùa Vật Phòng x1, Bùa Ma Phòng x1
Túi Bùa Ma Công - 88 Xu Nhận Bùa Ma Công x1, Bùa Sinh Lực x1, Bùa Bạo Kích x1, Bùa Dẫn Binh x1, Bùa Vật Phòng x1, Bùa Ma Phòng x1

NẾU HIỆP SỸ LÀ NGƯỜI MỚI HÃY THAM KHẢO:

Thần Khúc - Game nhập vai chiến thuật hay nhất Việt Nam