Bạn có thích nội dung này ?

Nạp Xu tặng thưởng

NẠP XU TẶNG THƯỞNG

Chỉ cần nạp Xu vào Game Thần Khúc theo các mốc đưa ra các hiệp sỹ sẽ được trọng thưởng. Số Xu nạp vào không bị trừ đi mà có thêm thưởng. Quả là 1 công đôi việc cực hấp dẫn.

Thời gian: Từ 27.5 đến hết 2.6.2015

Nội dung: Nạp 1 lần hoặc tích lũy theo các mốc quy định sau để nhận thưởng:

Máy chủ áp dụng: Chỉ áp dụng tại các máy chủ từ S1 - S266:

Mốc 1: Nạp tích lũy đạt 1.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Túi Vàng Thần Khúc 2 Mở nhận 500.000 Vàng
Túi Quang Tinh Thần Khúc 5 Mở nhận 10.000 Quang Tinh
Rương Thỏ Hồng 8 Mở ra nhận vô số vật phẩm
Ngọc Chiến Hồn
Cao Cấp
Thần Khúc 5 Mở nhận 10.000 Chiến Hồn

Mốc 2: Nạp tích lũy đạt 5.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Túi Vàng 10 Mở nhận 500.000 Vàng
Túi Quang Tinh Thần Khúc 10 Mở nhận 10.000 Quang Tinh
Ngọc Chiến Hồn
Cao Cấp
Thần Khúc 10 Mở nhận 10.000 Chiến Hồn
Rương Đá Quý
cấp 3~5
Thần Khúc 30 Nhận đá quý
Rương Rực Lửa Game chiến thuật 30 Mở ra nhận nhiều vật phẩm
Có cơ hội nhận bộ Rực Lửa

Mốc 3: Nạp tích lũy đạt 10.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Túi Vàng 50 Mở nhận 500.000 Vàng
Túi Quang Tinh Thần Khúc 10 Mở nhận 10.000 Quang Tinh
Ngọc Chiến Hồn
Cao Cấp
Thần Khúc 20 Mở nhận 10.000 Chiến Hồn
Rương Thủy Tinh
Ý Chí cấp 1~3
Thần Khúc 20 Dùng ngẫu nhiên nhận được thủy tinh cấp 1-3
Túi Cường Hóa
Anh Linh
Thần Khúc 20 Nhận 3 Ma Pháp Quang & 3 Ma Pháp Dẫn
Thời Trang Phách 10 Dùng để ghép Thời trang

Mốc 4: Nạp tích lũy đạt 30.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Túi Vàng 100 Mở nhận 500.000 Vàng
Rương Thủy Tinh
Ý Chí cấp 1-3
Thần Khúc 100 Dùng ngẫu nhiên nhận được Thủy Tinh Ý Chí cấp 1-3
Ngưng Thần Châu Thần Khúc 200 Cường hóa Anh Linh
Đá Thánh Hồn Thần Khúc 200 Tăng cấp Anh Linh
Đá Thú Linh Thần Khúc 200 Tăng cấp Thú Cưỡi
Thời Trang Phách 20 Dùng để ghép Thời trang

Mốc 5: Nạp tích lũy đạt 50.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Rương Thần Hồn cấp 1 Thần Khúc 100 Dùng ngẫu nhiên nhận được Thần Hồn cấp 1
Quà Vulcan Thần Khúc 200 Nhận 1 Búa Vulcan
& 3 lò Vulcan
Túi Cường Hóa Anh Linh Thần Khúc 100 Nhận 3 Ma Pháp Quang & 3 Ma Pháp Dẫn
Ấn Linh Hồn Thần Khúc 500 Khắc Ấn Ký Linh Hồn
Rương Rực Lửa Game chiến thuật 50 Mở ra nhận nhiều vật phẩm
Có cơ hội nhận bộ Rực Lửa

Mốc 6: Nạp tích lũy đạt 80.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Chúc Phúc Thần Thần Khúc 100 Đạo cụ tăng cấp trang bị
Anh Linh Lam
Túi Vàng Thần Khúc 300 Dùng túi nhận được
500.000 Vàng
Nước Thánh Vàng Thần Khúc 200 Đạo cụ luyện hóa
Trang Bị Anh Linh
Túi Cường Hóa
Anh Linh
Thần Khúc 100 Nhận 3 Ma Pháp Quang
& 3 Ma Pháp Dẫn
Ngưng Thần Châu Thần Khúc 200 Cường hóa Anh Linh
Đá Vật Công cấp 9 Thần Khúc 1 Khảm trang bị
Đá Thánh Hồn Thần Khúc 200 Tăng cấp Anh Linh

Mốc 7: Nạp tích lũy đạt 100.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Ơn Thần Ban Thần Khúc 150 Tăng bậc trang bị anh linh phẩm chất tím
Chúc Phúc Thần Thần Khúc 100 Đạo cụ tăng cấp trang bị
Anh Linh Lam
Nước Thánh Vàng Thần Khúc 500 Đạo cụ luyện hóa
Trang Bị Anh Linh
Đá Ma Công cấp 10 Thần Khúc 1 Khảm trang bị
Quà Vulcan Thần Khúc 200 Nhận 1 Búa Vulcan
& 3 lò Vulcan
Quang Huy·Phong
Thái Vương Giả
- 1 Thời trang
Thỏ Bay Thần Khúc 1 Thú cưỡi

Khi thực hiện xong, hãy vào khu vực Quà Đáp Lễ để nhận thưởng:


Ghi chú

  • Hiệp Sĩ đạt mức nạp xu tích lũy sẽ nhận được phần thưởng.
  • Trong suốt sự kiện, mỗi 1 mốc các Hiệp Sĩ chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất.
  • Phần thưởng nhận được sẽ khóa mặc định cùng nhân vật.

NẾU HIỆP SỸ LÀ NGƯỜI MỚI HÃY THAM KHẢO:

Thần Khúc - Game nhập vai chiến thuật hay nhất Việt Nam