Bạn có thích nội dung này ?

Tiêu Xu tích lũy

TIÊU XU TÍCH LŨY

Trong thời gian này mà các hiệp sỹ mua sắm trong Cửa Hàng sẽ được tính tích lũy lần tiêu. Đạt đến mức độ nhất định sẽ có thưởng cực hậu hĩnh.

Thời gian: Từ 27.5 đến hết 2.6.2015

Nội dung: Sử dụng Xu đạt các mốc quy định sau sẽ có thưởng (Có thể tích lũy):

Mốc 1: Tiêu đạt 2.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Túi Vàng Thần Khúc 4 Dùng túi nhận được
500.000 Vàng
Túi Quang Tinh Thần Khúc 5 Dùng túi nhận được
10.000 Quang Tinh
Ngọc Chiến Hồn
Cao Cấp
Thần Khúc 10 Nâng cấp chiến hồn
Rương Thỏ Hồng 5 Mở ra nhận vô số vật phẩm

Mốc 2: Tiêu đạt 5.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Túi Vàng Thần Khúc 6 Dùng túi nhận được
500.000 Vàng
Túi Quang Tinh Thần Khúc 10 Dùng túi nhận được
10.000 Quang Tinh
Ngọc Chiến Hồn
Cao Cấp
Thần Khúc 10 Nâng cấp chiến hồn
Rương Thỏ Hồng 10 Mở ra nhận vô số vật phẩm

Mốc 3: Tiêu đạt 10.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Rương Thủy Tinh
cấp 1~3
Thần Khúc 15 Dùng ngẫu nhiên nhận được
thủy tinh cấp 1-3
Rương Đá Quý
cấp 3~5
Thần Khúc 10 Dùng ngẫu nhiên nhận được
đá quý cấp 3-5
Túi Cường Hóa
Anh Linh
Thần Khúc 10 Nhận 3 Ma Pháp Quang
& 3 Ma Pháp Dẫn
Túi mảnh
Anh Linh
Thần Khúc 10 Dùng nhận Mảnh Anh Linh

Mốc 4: Tiêu đạt 20.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Rương Thủy Tinh
Ý Chí cấp 1-3
Thần Khúc 20 Dùng ngẫu nhiên nhận được thủy tinh Ý Chí cấp 1-3
Ngưng Thần Châu Thần Khúc 100 Cường hóa Anh Linh
Đá Thánh Hồn Thần Khúc 100 Tăng cấp Anh Linh
Bùa Thần Bí Thần Khúc 100 Tăng cấp bùa cao cấp
Túi Cường Hóa
Anh Linh
50 Nhận 3 Ma Pháp Quang
& 3 Ma Pháp Dẫn

Mốc 5: Tiêu đạt 40.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Túi Vàng Thần Khúc 100 Dùng túi nhận được
500.000 Vàng
Cánh Đại Thiên Sứ Thần Khúc 1 Trang trí
Nước Thánh Vàng Thần Khúc 100 Đạo cụ luyện hóa
Trang Bị Anh Linh
Ấn Linh Hồn Thần Khúc 200 Khắc Ấn Ký Linh Hồn
Chúc Phúc Thần Thần Khúc 100 Đạo cụ tăng cấp trang bị
Anh Linh Lam

Mốc 6: Tiêu đạt 50.000 Xu

Vật phẩm thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng
Đá Sinh Lực cấp 9 Thần Khúc 1 Khảm trang bị
Ơn Thần Ban Thần Khúc 100 Tăng bậc trang bị anh linh phẩm chất tím
Thẻ Unicorn Thần Khúc 1 Mở có cơ hội nhận Unicorn
Thần Hồn Ma Công
cấp 4
Thần Khúc 1 Ma Công +480

Khi thực hiện xong, hãy vào khu vực Sự Kiện để nhận thưởng:

Game đặt bom


Ghi chú

  • Hiệp sỹ đạt mức tiêu xu tích lũy sẽ nhận được phần thưởng.
  • Trong suốt sự kiện, mỗi 1 mốc các hiệp sỹ chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất.
  • Phần thưởng nhận được sẽ khóa mặc định cùng nhân vật.

NẾU HIỆP SỸ LÀ NGƯỜI MỚI HÃY THAM KHẢO:

Thần Khúc - Game nhập vai chiến thuật hay nhất Việt Nam