Bạn có thích nội dung này ?

Bình Ma Thần Kỳ

HOẠT ĐỘNG: "BÌNH MA THẦN KỲ"

Đập vỡ Bình Ma sẽ nhận được những báu vật Thần Khúc vô cùng quý giá!

Thời gian và nội dung chi tiết

 • Thời gian: Từ 15:00 ngày 7/5 đến hết 10/5/2015
 • Trong thời gian hoạt động, mở Bình Ma sẽ nhận được phần thưởng giá trị.
 • Tất cả những vật phẩm nhận được từ chiếc bình này đều ở trạng thái không khóa.
 • Để mở bình, các Hiệp sĩ cần tiêu hao một lượng Xu nhất định, có 2 mốc để chọn:
 • Mở 1 lần tốn 50 Xu
 • Mở 20 lần tốn 1.000 Xu

Phần thưởng nhận được

Mỗi lần mở Bình Ma sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm thưởng không khóa:

STTVật phẩmHình ảnhSố lượngCông dụng
1 Đá Sinh Lực Cấp 8 1 Sinh lực +1750
2 Ngọc Athena (Tím) 1 Nhận được anh linh
Athena Tím
3 Thẻ Móng Thép 1 Triệu hồi thú cưỡi
Móng Thép
4 Áo Chú Hề 1 Áo thời trang Chú Hề
5 Nón Chú Hề 1 Nón thời trang Chú Hề
6 Vũ Khí Chú Hề 1 Vũ khí thời trang Chú Hề
7 Thú Ăn Kiến 1 Triệu hồi thú cưỡi
Thú Ăn Kiến
8 Mảnh Tọa Độ-Lạ 50 Tại tiệm rèn ghép Rương tọa độ không gian trung
9 Cánh Khôi Hài 1 Cánh thời trang Khôi Hài
10 Vũ Khí Khôi Hài 1 Vũ khí thời trang Khôi Hài
11 Áo Khôi Hài 1 Áo thời trang Khôi Hài
12 Nón Khôi Hài 1 Nón thời trang Khôi Hài
13 Túi Mảnh Anh Linh 5 Dùng nhận được
10 Mảnh Anh Linh
14 Mảnh Tọa Độ-Hiếm 100 Tại tiệm rèn ghép Rương tọa độ không gian thấp
15 Rương Thần Cách 3 Dùng nhận được cả 2:
 • 1 Mảnh Thần Cách
 • 1 Vật phẩm ngẫu nhiên
16 Rương Thủy Tinh Ý Chí 1-3 1 Ngẫu nhiên nhận được
Thủy Tinh Ý Chí cấp 1-3
17 Đá bùa thần bí 5 Tăng kinh nghiệm
Bùa cao cấp
18 Quà Vulcan 3 Dùng nhận được:
 • 1 Búa Vulcan
 • 3 Lò Vulcan
19 Túi Mảnh Anh Linh 3 Dùng nhận được
10 Mảnh Anh Linh
20 99 đóa Hoa Hồng 1 Tăng 99 điểm hấp dẫn và hảo cảm
21 Rương Thủy Tinh Cấp 1-3 1 Ngẫu nhiên nhận được
Thủy Tinh cấp 1-3
22 Bùa May Mắn 1 Tăng tỉ lệ thành công khi ghép thời trang
23 Thời Trang Phách 1 Nguyên liệu thay thế khi ghép thời trang
24 Rương Đá Quý Cấp 3-5 1 Ngẫu nhiên nhận được đá quý cấp 3-5
25 Túi Vàng 5 Nhận được 500.000 Vàng
26 Ngưng Thần Châu 8 Cường hóa Anh Linh
27 Đá Thánh Hồn 8 Tăng cấp Anh Linh
28 Búa Vulcan 3 Nguyên liệu đúc
trang bị sử thi
29 Lò Vulcan 3 Nguyên liệu đúc
trang bị sử thi
30 Đá Thú Linh 5 Tăng cấp thú cưỡi
31 Túi Vàng 2 Nhận được 500.000 Vàng
32 Rương Đá Quý Cấp 1-5 2 Ngẫu nhiên nhận được đá quý cấp 1-5
33 Bánh Xe Thời Gian 5 Thêm số lần săn tìm bảo vật
34 Ngưng Thần Châu 5 Cường hóa Anh Linh
35 Đá Thánh Hồn 5 Tăng cấp Anh Linh
36 Bottin Wine 5 Tạo mới phẩm chất
Tàng Bảo Đồ
37 Đá Bùa 5 Kết hợp tăng
kinh nghiệm bùa


Bộ thời trang Chú Hề

Phần thưởng Đạt Số Lần Đập Bình Ma (tất cả đều KHÓA)
(Mỗi mốc nhận 1 lần trong ngày, reset lúc 5h mỗi ngày) 
Mốc số lần
đập Bình Ma
Phần thưởngHình ảnhSố lượngCông dụng

500 lần
Búa Ma Thần Kỳ 15 Dùng nhận được thêm
1 lần đập Bình Ma
Túi Vàng 15 Dùng nhận được
500.000 Vàng
Quà Vulcan 5

Dùng nhận được cả 2:

 • 1 Mảnh Thần Cách
 • 1 Vật phẩm ngẫu nhiên

300 lần
Búa Ma Thần Kỳ 10 Dùng nhận được thêm
1 lần đập Bình Ma
Túi Vàng 10 Dùng nhận được
500.000 Vàng
Quà Vulcan 3

Dùng nhận được cả 2:

 • 1 Mảnh Thần Cách
 • 1 Vật phẩm ngẫu nhiên

100 lần
Búa Ma Thần Kỳ 5 Dùng nhận được thêm
1 lần đập Bình Ma
Túi Vàng 5 Dùng nhận được
500.000 Vàng
Thảo Phạt Lệnh 3 Thêm 1 lần nhận lợi ích phó bản

50 lần
Búa Ma Thần Kỳ 3 Dùng nhận được thêm
1 lần đập Bình Ma
Túi Vàng 3 Dùng nhận được
500.000 Vàng
Thảo Phạt Lệnh 1 Thêm 1 lần nhận lợi ích phó bản

10 lần
Búa Ma Thần Kỳ 1 Dùng nhận được thêm
1 lần đập Bình Ma
Túi Vàng 1 Dùng nhận được
500.000 Vàng


Cách thức tham gia hoạt động mở Bình Ma Thần Kỳ

Lưu ý

 • Mỗi ngày không hạn chế số lần tham gia mở Bình Ma Thần Kỳ.
 • Các vật phẩm mở bình nhận được sẽ được chứa trong Kho Bình Ma.
 • Hiệp Sĩ nên nhặt hết vật phẩm khỏi kho Bình Ma trước khi sự kiện kết thúc.

NẾU HIỆP SỸ LÀ NGƯỜI MỚI HÃY THAM KHẢO:

Thần Khúc - Game nhập vai chiến thuật hay nhất Việt Nam