Bạn có thích nội dung này ?

Con Đường Hoàng Kim_ 25/04 - 26/04

 

Con Đường Hoàng Kim

 

Chỉ diễn ra 2 ngày

 • Bắt đầu: 00h00 Thứ 7 ngày 25/04/2015.
 • Kết thúc: 23h59 Chủ Nhật ngày 26/04/2015.

Điều kiện tham gia

 • Hiệp Sĩ đạt cấp 18 trở lên đều có thể tham gia Con Đường Hoàng Kim.


Giao diện tính năng Con Đường Hoàng Kim

Cách thức tham gia

 • Sử dụng 10 xu để ném Xúc Xắc.
 • Xúc Xắc hiển thị bao nhiêu nút thì đi bấy nhiêu bước.
 • Di chuyển đến ô nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với ô đó.
 • Mỗi lần ném Xúc Xắc nhận được 1% điểm tích lũy.
  • 1 lần Ném thường nhận 1%
  • 1 lần Ném x2 nhận 2%
  • Đủ 100% điểm tích lũy có thể tùy chọn ngẫu nhiên số bước từ 1 đến 6.

 • Sử dụng 10 xu để tạo mới phần thưởng.

 • Sử dụng x2: Sử dụng 18 xu không khóa sẽ gấp đôi phần thưởng lên.
 • Sử dụng x3: Hiện tại chưa mở chức năng này.

Phần thưởng hấp dẫn

 • Quá trình tham gia Con Đường Hoàng Kim sẽ ngẫu nhiên nhận được phần thưởng.
 • Các vật phẩm nhận được đều là Không Khóa (ngoại trừ Rương Thần Bí là Khóa).
 STT Vật phẩmSố lượng
1 11 đóa Hoa Hồng 1
2 Anh Linh Ngưng Thần Châu 5
3 Anh Linh Ngưng Thần Châu 4
4 Anh Linh Ngưng Thần Châu 3
5 Anh Linh Ngưng Thần Châu 2
6 Anh Linh Ngưng Thần Châu 1
7 Bánh Xe Thời Gian 1
8 Botine Wine 2
9 Bùa EXP Cao Cấp 1
10 Bùa EXP Siêu Cấp 1
11 Bùa May Mắn 1
12 Búa Vulcan 10
13 Búa Vulcan 5
14 Công Thức Đá Vật Công Cấp 10 1
15 Đá Bùa 5
16 Đá Bùa 2
17 Đá Bùa Thần Bí 6
18 Đá Bùa Thần Bí 3
19 Đá May Mắn Cấp 9 1
20 Đá Tẩy Luyện Cấp 4 5
21 Đá Thánh Hồn 5
22 Đá Thánh Hồn 3
23 Đá Thánh Hồn 2
24 Đá Thú Linh 3
25 Đá Truyền thuyết cấp 70 2
26 Đá Truyền thuyết cấp 80 2
27 Đá vận Mệnh 2
28 Huy Chương 50
29 Kèn Lệnh Thiên Quốc 5
30 Lò Vulcan 5
31 Lò Vulcan 3
32 Mảnh Thần Cách  2
33 Mảnh Tinh Lệ 50
34 Mảnh Ý Chí 5
35 Móng Thần Thú 10
36 Móng Thần Thú 5
37 Rương Đá Quý Cấp 3~5 1
38 Rương Đá Quý Lv1~5 2
39 Rương Đá Quý Lv2 1
40 Thời Trang Phách 1
41 Thuốc Hộ Giáp Cấp 6 1
42 Thuốc Sức Mạnh Cấp 6 1
43 Thuốc Thể Chất Cấp 6 1
44 Thuốc Thống Lĩnh Cấp 6 1
45 Thuốc Trí Lực Cấp 6 1
46 Thủy Tinh Linh Hồn 20
47 Tiền Mê Cung 50
48 Tinh Sa 2
49 Túi Công Văn Treo Thưởng  1
50 Cánh Viêm Long 1
51 Cánh Mị Ma 1
52 Cánh Minh Vương 1
53 Ánh Sáng Rạng Rỡ 1
54 Huyết Ma 1
55 Dạ Mị 1
56 Sừng Tà Long 1
57 Vũ Khí Hắc Long 1
58 Cánh Chiến Thần 1
59 Rương Thần Bí 1
 • Khi mở Rương Thần Bí sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm Không Khóa bên dưới.
STTVật phẩmSố lượng
1 Rương Đá Quý cấp 3~5 1
2 Đá Vật Công cấp 6 1
3 Đá Vật Công cấp 7 1
4 Đá Vật Công cấp 8 1
5 Móng Thần Thú 5
6 99 Đóa Hoa Hồng 1
7 Lò Vulcan 5
8 Búa Vulcan 5
9 Tinh Lệ-Quang 1
10 Tinh Lệ-Ám 1

Lưu ý

 • Hình ảnh ô phần thưởng Bùa EXP Siêu Cấp có thể nhận được là:

Bùa Exp Cao Cấp hoặc Bùa Exp Siêu Cấp