Bạn có thích nội dung này ?

Thử thách đặc biệt

THỬ THÁCH ĐẶC BIỆT

Tuần này sẽ có rất nhiều ưu đãi đặc biệt để các chiến binh thêm hứng thú trong những thử thách tại Thần Khúc. OK! Chúng ta hãy xem những gì thú vị sẽ dành cho các bạn:

Mê Cung Ngầm

Thời gian: Từ 29.4 đến hết 5.5.2015

Nội dung: Tăng thêm 1 lần đi Mê Cung Ngầm mỗi ngày

Tìm hiểu về Mê Cung Ngầm NGAY TẠI ĐÂY

Tàng Bảo Đồ

Thời gian: Từ 29.4 đến hết 5.5.2015

Nội dung: Mỗi ngày chơi đủ 5 lần Tàng Bảo Đồ sẽ tặng vật phẩm

TặngHình ảnhSố lượngCông dụng
Mảnh Kim Ngưu Thần Khúc 1 Đổi thưởng tại mục Sự Kiện
Bottin Wine Thần Khúc 1 Tạo mới để nhận được
Tàng Bảo Đồ cấp cao hơn
Kinh Nghiệm Thần Khúc 50.000 Tăng cấp nhân vật

Tìm hiểu về Tàng Bảo Đồ NGAY TẠI ĐÂY

Ngoài ra, khi làm mới Tàng Bảo Đồ Cam theo số lượng quy định sẽ có thêm phần thưởng:

Tạo mới 2 lầnHình ảnhSố lượngCông dụng
Mảnh Kim Ngưu Thần Khúc 1 Đổi thưởng tại mục Sự Kiện
Tạo mới 5 lầnHình ảnhSố lượngCông dụng
Mảnh Kim Ngưu Thần Khúc 1 Đổi thưởng tại mục Sự Kiện
Bottin Wine Thần Khúc 2 Dùng để tạo mới phẩm chất
Tàng Bảo Đồ
Rương Thủy Tinh 1-3 Thần Khúc 2 Mở ngẫu nhiên nhận được
Thủy Tinh cấp 1 đến 3

Tháp Vương Giả

Thời gian: Từ 29.4 đến hết 5.5.2015

Nội dung: Mỗi ngày chơi đủ 5 lần Tháp Vương Giả sẽ tặng vật phẩm

TặngHình ảnhSố lượngCông dụng
Mảnh Kim Ngưu Thần Khúc 1 Đổi thưởng tại mục Sự Kiện
Đá Vận Mệnh Thần Khúc 5 Tăng cấp thủ hộ vận mệnh
Vàng Thần Khúc 50.000 Cường hoá trang bị, chiêm tinh,
tăng cấp kiến trúc...

Nhiệm Vụ Treo Thưởng

Thời gian: Từ 29.4 đến hết 5.5.2015

Nội dung: Mỗi ngày hoàn thành đủ 15 lần Nhiệm Vụ Treo Thưởng sẽ có quà

TặngHình ảnhSố lượngCông dụng
Mảnh Kim Ngưu Thần Khúc 1 Đổi thưởng tại mục Sự Kiện
Vàng Thần Khúc 50.000 Cường hoá trang bị, chiêm tinh,
tăng cấp kiến trúc...

Phó bản nhiều người

Thời gian: Từ 29.4 đến hết 5.5.2015

Nội dung: Hoàn thành Phó bản nhiều người 1 lần sẽ có quà (Mỗi ngày nhận 1 lần).

TặngHình ảnhSố lượngCông dụng
Mảnh Kim Ngưu Thần Khúc 1 Đổi thưởng tại mục Sự Kiện
Kinh Nghiệm Thần Khúc 40.000 Tăng cấp nhân vật
Mảnh Anh Linh Thần Khúc 5 Nguyên liệu ghép Trang Bị Anh Linh