Bạn có thích nội dung này ?

Nap Tích Lũy

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN QUÀ VIP

Thời gian: từ 01:00 ngày 01/06/2016 - 23:59 ngày 07/06/2016

Trong thời gian diễn ra sự kiện các Hiệp Sĩ nạp đạt mức sẽ nhận được phần thưởng.

Mỗi mốc chỉ được nhận thưởng 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Mức NạpPhần Thưởng
10.000 Xu Túi Vàng*100
Đá Tẩy Luyện-Tinh*50
Đá Tẩy Luyện Tịnh*50
Rương Soái Ca*30
Ngưng Thần Châu-Cao*50
Thần Hồn Sinh Lực Lv5*1
Đá Vật Phòng Sinh Lực Lv7*1
20.000 Xu Túi Vàng*150
Đá Thú Linh*300
Rương Đá Sinh Mệnh Cấp 4~10*7
Đá Thánh Hồn-Cao*100
Thần Khen Ngợi*50
Thần Hồn Sinh Lực Lv5*2
Đá Vật Phòng Sinh Lực Lv7*2
Thẻ Đổi Quà 33*1
40.000 Xu Thẻ Cừu Hồng*1
Túi Vàng*200
Quà Vulcan*300
Ngưng Thần Châu-Cao*200
Rương Đá Sinh Mệnh Cấp 4~10*15
Thần Hồn Sinh Lực Lv6*1
Đá Vật Phòng Sinh Lực Lv8*1
Thẻ Đổi Quà 33*1
60.000 Xu Nón Thần Mộc*1
Túi Vàng*500
Ngưng Thần Châu-Cao*300
Đá Thánh Hồn-Cao*300
Sách Trí Tuệ*400
Rương Chiến Đấu Thần Quan*200
Đá Vật Phòng Sinh Lực Lv9*1
Thẻ Đổi Quà 33*1
80.000 Xu Vũ Khí Thần Mộc*1
Túi Vàng*800
Đá Thánh Hồn-Cao*500
Đá Vật Phòng Sinh Lực Lv9*2
Thủy Tinh Ý Chí Cấp 7*1
Thần Hồn Sinh Lực Lv8*1
Sách Trí Tuệ*500
Thẻ Đổi Quà 33*1
120.000 Xu Áo Thần Mộc*1
Túi Vàng*1000
Sách Trí Tuệ*700
Đá Sinh Lực Chống Đỡ Lv10*1
Đá Vật Phòng Sinh Lực Lv10*1
Đá Ma Phòng Sinh Lực Lv10*1
Đá Vật Phòng Ma Phòng Lv10*1
Thẻ Đổi Quà 33*1
200.000 Xu Cánh Thần Mộc*1
Đá Vật Phòng Ma Phòng Lv12*1
Thần Hồn Vật Công Lv9*1
Thần Hồn Ma Công Lv9*1
Thần Hồn Sinh Lực lv9*1
Thần Hồn Ma Phòng lv9*1
Sách Trí Tuệ*1300
Thẻ Đổi Quà 33*5