Bạn có thích nội dung này ?

Giảm giá cửa hàng

GIẢM GIÁ CỬA HÀNG

Nhiều vật phẩm quan trọng sẽ được giảm giá với giá cực rẻ. Cơ hội để các hiệp sỹ lên lực chiến thật cao trong tuần này.

Thời gian: Từ 13.5 đến hết 19.5.2015

Nội dung: Giảm giá bán tại cửa hàng với nhiều món hấp dẫn

1. Bộ vật phẩm giảm giá từ 18.5 - 21.5.2015

Vật phẩmHình ảnhGiáCông dụng
Túi Bùa Vật Công - 88 Xu Nhận Bùa Vật Công x1, Bùa Sinh Lực x1, Bùa Bạo Kích x1, Bùa Dẫn Binh x1, Bùa Vật Phòng x1, Bùa Ma Phòng x1
Túi Bùa Ma Công - 88 Xu Nhận Bùa Ma Công x1, Bùa Sinh Lực x1, Bùa Bạo Kích x1, Bùa Dẫn Binh x1, Bùa Vật Phòng x1, Bùa Ma Phòng x1

2. Bộ vật phẩm giảm giá từ 16.5 - 19.5.2015

Vật phẩmHình ảnhGiáCông dụng
Nước Thánh Vàng *1 Thần Khúc 90 Xu Tẩy luyện trang bị anh linh
Ánh Sáng Vĩnh Hằng *1 Thần Khúc 45 Xu Tăng 100 tinh lực
Thẻ V.I.P tháng *1 Thần Khúc 120 Xu Thành V.I.P
Minh Ước Tinh Linh *1 Thần Khúc 500 Xu Nhận được quyền lợi
Khế Ước Tinh Linh
Chìa Khóa Mê Cung *10 1 150 Xu x2 lợi ích Mê Cung

3. Bộ vật phẩm giảm giá từ 14.5 - 19.5.2015

Vật phẩmHình ảnhGiáCông dụng
Túi Anh Linh *1 - 120 Xu Mở ra nhận
Đá Thánh Hồn x10
Anh Linh Ngưng Thần Châu x10
Rương Thần Cách *1 Thần Khúc 20 Xu -
Quà Vulcan *100 Thần Khúc 3.500 Xu Dùng nhận được 1 Búa Vulcan
và 3 Lò Vulcan
Túi Vàng *50 Thần Khúc 1.200 Mỗi túi mở ra nhận 500.00 Vàng

4. Bộ vật phẩm giảm giá từ 13.5 - 19.5.2015

Vật phẩmHình ảnhGiáCông dụng
Túi Thủy Tinh 1 - 86 Xu Mở ra nhận
Thủy Tinh Quang cấp 1 *1
Thủy Tinh Hỏa cấp 1 *1
Thủy Tinh Phong cấp 1 *1
Túi Thủy Tinh 2 - 86 Xu Mở ra nhận
Thủy Tinh Ám cấp 1 *1
Thủy Tinh Điện cấp 1 *1
Thủy Tinh Thủy cấp 1 *1
Thủy Tinh Linh Hồn
*5.000
Thần Khúc 1.000 Xu Nâng cấp Khắc Chiến Hồn
Túi Đá Thú Linh Nhỏ Thần Khúc 60 Xu Nhận 10 Đá Thú Linh
(Nâng cấp thú)
Túi Đá Thú Linh Lớn Thần Khúc 280 Xu Nhận 50 Đá Thú Linh
(Nâng cấp thú)
Túi Đá Tẩy Luyện
Trang bị 1
Thần Khúc 250 Xu Nhận 500 Đá
(Tẩy thuộc tính trang bị)
Túi Đá Tẩy Luyện
Trang bị 2
500 Xu Nhận 500 Đá
(Tẩy thuộc tính trang bị)
Túi Đá Tẩy Luyện
Trang bị 3
500 Xu Nhận 500 Đá
(Tẩy thuộc tính trang bị)
Túi Đá Tẩy Luyện
Trang bị 3
Thần Khúc 750 Xu Nhận 500 Đá
(Tẩy thuộc tính trang bị)
Túi Ấn Linh Hồn Nhỏ Thần Khúc 90 Xu Nhận 10 Ấn Linh Hồn
(Khắc Ấn Ký Linh Hồn)
Túi Ấn Linh Hồn Lớn Thần Khúc 800 Xu Nhận 100 Ấn Linh Hồn
(Khắc Ấn Ký Linh Hồn)

NẾU HIỆP SỸ LÀ NGƯỜI MỚI HÃY THAM KHẢO:

Thần Khúc - Game nhập vai chiến thuật hay nhất Việt Nam