Bạn có thích nội dung này ?

Thể Lệ

Thời gian:

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 01/07/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 31/07/2017

Nội dung:

Hoạt động chính:

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA ĐẠI KIẾM VƯƠNG =-

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA GUNNY =-

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA MU ĐẠI THIÊN SỨ =-

-= ƯU ĐÃI KHI THAM GIA THÔNG THIÊN TÂY DU =-